(Regulamin zajęć w Klubie Karate Dojo IKA POLAND Grójec od 01.09.2021

&1

Treningi karate, kobudo, cross ika,  są oferowane przez firmę Sports Progress Jacek Chałupka z siedzibą w Grójcu ul. Wybickiego 4/52 w ramach Klubu Karate Dojo IKA POLAND Grójec.

&2.

Zapisy na zajęcia (dotyczy to również osób kontynuujących) oraz cała obsługa i komunikacja w klubie odbywa się poprzez  platformę ActiveNow.  https://zapisy.activenow.pl/ika-poland. która jest dostępna na stronie www.karategrojec.pl W razie wątpliwości i pytań prosimy o bezpośredni kontakt z p. Jackiem Chałupka tel. 505-874-501.  

&3

Nowi członkowie klubu

 

Nowych członków klubu obowiązuje wpisowe w wysokości 50 zł. W ramach wpisowego uczestnik zajęć otrzymuje ilustrowaną książkę z podstawami karate „Yuki w Podróży”. 

Strona: www.yukikarate.com

&4

Opłaty

 1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za treningi na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki na dołączony numer rachunku.
 2. Kwota zawarta w Regulaminie Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
 3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w regulaminie opłat za Kurs terminie, firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

&5

Regulamin Opłat

 • Wpisowe – 50 zł

 • Kids Cross – 100 zł

 • 1 x 45 min. (tyg.) – 110 zł

 • 1 x 60 min. (tyg.) – 110 zł

 • 2 x 30 min. (tyg.) – 110 zł

 • 2 x 45 min. (tyg.) – 150 zł

 • 2 x 60 min. (tyg.) – 170 zł

 • Kadra Klubu – 3 x 60 min.  (tyg.) – 180 zł

 • Trening indywidualny: pakiet 4h – 380 zł

 • Wynajęcie dojo – 50 zł/h
 • MMA Dzieci – 130 zł
 • MMA Młodzież i Dorośli – 150 zł

Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty do 10 każdego miesiąca, od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r.

&6

 1. Wszelkie informacje przesyłane są do Klienta za pomocą komunikatora, sms lub na podany przez niego adres mailowy.
 2. Klub zastrzega sobie możliwość przekładania zajęć. Zmiany klub dokonuje poprzez wysłanie informacji z datą i godziną dotyczącą konkretnych zajęć poprzez środki komunikacje ustalone z zainteresowanymi rodzicami (komunikator, sms, mail).

&7.

Kadra Klubu

Klub prowadzi treningi rekreacyjne oraz sportowe. Treningi sportowe prowadzone są w ramach grup regularnych, kadry oraz treningów indywidualnych. W klubie od 01.09.2021 wprowadzone zostają dwie kadry: kadra A oraz kadra B

 • Kadra A – zawodnicy trenujący w tej grupie maja obowiązek startu w turniejach krajowych oraz przynajmniej raz w roku w zawodach międzynarodowych.

Dodatkowo zawodnicy którzy zdobyli medale na arenach międzynarodowych w poprzednich sezonach objęci są finansowaniem w ramach dotacji które pozyskuje klub.

 • Kadra B – zawodnicy trenujący w tej grupie maja obowiązek startu w turniejach krajowych.

Do kadry A lub B powołuje Shihan Jacek Chałupka

  &8

Odstąpienie od umowy

 1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć mailowo jacek.karate@gmail.com lub za pomocą systemu ActiveNow w panelu klienta. Nie przyjmujemy wypowiedzenia  umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger).
 2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 5.

&9

Informacje dotyczące klubu: obozy, zawody, różnego rodzaju wydarzenia publikowane są na stronie internetowej www.karategrojec.pl lub www.gosokuryu.pl, fb bądź wysyłane bezpośrednio do zainteresowanych w wiadomości e-mail lub sms.

&10

Dane firmy

Sports Progress Jacek Chałupka

05-600 Grójec, ul. Wybickiego 4/52

Nr konta: 05 1050 1025 1000 0092 0424 0080

&11

Miejsce zajęć

Miejsce: Grójec, Plac Wolności 10

Dojo A (sala dolna), Dojo B (sala górna), Dojo C (sala dolna)

&10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem Państwa danych jest firma Creatos Group Paulina Asendrych-Chałupka z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mazurska 4, mail: paulina.asendrych@gamil.com. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.